Polityka prywatności

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest HEATPEX sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Trakt św. Wojciecha 29, 80-044 Gdańsk, NIP: 583-285-37-09, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem ewidencyjnym KRS 0000204309, kapitał zakładowy 50.000 zł, zwana dalej: „Administratorem”.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel. 724 700 089 e-mail: agbur@pomorskiedomy.pl

3. Dane osobowe wprowadzone przez formularz kontaktowy przetwarzane są na podstawie zgody, gdyż jest to niezbędne do zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz, przygotowania i przedstawienia oferty handlowej, umożliwienia świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4. W dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

6. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.

7. Informujemy, że przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informujemy, iż dane osobowe zgromadzone za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej mogą być w wyjątkowych sytuacjach przekazywane uprawnionym organom publicznym i podmiotom świadczącym usługi technicznologiczne.

9. Informujemy, że Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

10. Podanie danych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz podawać swoich danych osobowych – nie rób tego.